Bærekraft, biler og Barbie

Det er mange selskaper som skryter på seg at de bryr seg om bærekraft, men det viser seg at det er ikke alle som “walk the walk”. Jeg tok en nærmere titt på leketøysgiganten Mattel og deres forhold til bærekraft.

FN´s bærekraftsmål er en felles plan for land, næringsliv og sivilsamfunn for å blant annet utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mange tror at «bærekraftig utvikling» kun går ut på å tenke miljøvennlig og resirkulere avfall. Men det er mye mer enn som så. På FN sine sider kan vi lese at «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima/miljø, økonomi og sosiale forhold». FN har altså 17 mål og 169 delmål i sin plan (se bilde).

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Ansvar

Man skulle tro at alle bedrifter har et ansvar, men det kan virke som mange bedrifter og organisasjoner har samme tankegang som Milton Friedman; «The only responsibility of business is to increase its profits» (1970). I en spørreundersøkelse SR-bank har gjennomført blant 800 bedrifter i Sør-Norge, svarte 80 prosent av bedriftene at de er opptatt av bærekraft, men bare en tredjedel har gjort noe med det. Selv har SR-Bank valgt seg ut 3 av FNs 17 bærekraftsmål som de prioriteter.

Her på høyskolen, fikk vi i fjor besøk av Orkla som forklarte oss hvordan blandings-emballasje faktisk ikke er så ille som man skal ha det til. Matsvinn er nemlig langt verre for miljøet enn emballasjen rundt mat. Det har vært mye kritikk av plast rundt frukt og grønt. Meg selv inkludert hadde en slags plast-fobi en periode. Så det var klart at jeg fikk litt bakoversveis da Orkla brettet ut om Toro og de gjennomtenkte posene deres. Det ga meg også en tanke. Hva med emballasje på produkter som ikke egentlig trenger emballasje? Hva med for eksempel leker?

 Stort selskap, store oppgaver

Etter å ha jobbet i lekebutikk i over to år var det jo naturlig at jeg etter hvert ville bli interessert i leker. Jeg fant blant annet igjen min elsk for Barbie, som jeg så høyt forgudet som barn. I tillegg var det alltid gøy å se flere traller rulle inn med «Hot wheels»-biler, som mine yngre brødre elsket når de var små. Og for å ikke snakke om Fisher-Price – for en kvalitet!

Og det er Mattel som er eier av alle disse tre.

Etablert i 1945 med hovedkvarter i California, er Mattel en amerikansk multinasjonalt leketøysprodusent og underholdnings-selskap. I følge wikipedia.org er Mattel verdens største leketøysfirma etter inntekt.
Med tanke på hvor store de er, kan man lure på om de også velger å ta et ansvar med tanke på bærekraft. Og et raskt google-søk skal vise oss at – ja det virker som de vil engasjere seg. De har nemlig i 2018 teamet opp med selveste FN hvor sammarbeidet går ut på å spre budskapet om FN`s bærekraftmål til barn og familier. Dermed blir bærekraftsmålene fortalt ved hjelp av «Lokomotivet Thomas og vennene hans». Ganske genialt.

https://www.allaboardforglobalgoals.com/en-us

Men Mattel er ikke perfekte. De har hatt sine skandaler med tilbakekalling av produkter (2007) og beskyldning for nedhogging av amazonastrær (2011). Men kanskje de nå er på steg i riktig retning? På deres sider finner vi at Mattel har sammarbeid med en rekke organisasjon fra Mekong Club (som kjemper mot moderne slaveri) til UCLA’s Children’s Hospital og Beijing Children’s Hospital. De har også startet samarbeid med How2Recycle, hvor kunder kan sende sine slitte eller ødelagte produkter til Mattel for resirkulering.

https://www.cbc.ca/news/technology/waste-to-energy-incineration-1.4831798
(Noel Celis/AFP/Getty Images)

100% innen 2030

I 2011 satte Mattel i gang «Sustainable Sourcing Principles (…) to demonstrate our commitment to conserve natural resources by advancing the use of post-consumer recycled content sustainably-sourced paper and wood fiber in our packaging and products. Our Sustainable Sourcing Principles guide us in diligently improving how we conserve resources, advance responsible sourcing practices, and encourage our supply chain partners to do the same». Den står fortsatt like sterk i dag med målet om at 100% av materialene i alle produkter og emballasje skal være av resirkulert, resirkulerbart eller Bio-basert plastikk innen 2030.
Mattel skriver også «Currently, 93% of paper and wood fiber used in our packaging and products contains Forest Stewardship Council (FSC) or recycled content. We have exceeded our 2018 goal of 90% sustainably sourced or recycled content for products and packaging, and are on track to achieve our goal of 95% by 2020. These goals include paper fiber in packaging for our products, as well as paper and wood used in our products».

(Environmentally sustainable version of Fisher-Price Rock-a-Stack. Credit: Mattel) https://www.environmentalleader.com/

Mattel har ikke valgt ut tre fokusområder fra FN`s liste, slik mange andre bedrifter har. Men det kan virke som de retter seg mot lagt flere enn tre områder på listen.
Det blir spennende å se om Mattel vil klare «100%-målet» sitt innen 2030. Da gjenstår det vel bare å ønske de lykke til!

Line Svensen, 02-2020

 • https://www.fn.no/
 • https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
 • https://www.dn.no/olje/sr-bank/klima-og-miljo/barekraft/alle-
 • snakker-om-barekraft-men-en-av-tre-bedrifter-har-gjort-
 • noe-med-det-dette-kommer-ikke-til-a-ga-over/2-1-629613
 • https://www.tv2.no/a/11189368/
 • https://corporate.mattel.com/#&panel1-1
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mattel
 • https://www.nytimes.com/2007/08/15/business/worldbusiness/15imports.html
 • https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/P9OO86/barbie-faar-skylden-for-avskoging-i-indonesia
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Mattel
 • https://corporate.mattel.com/about-us/ethics.aspx
 • http://citizenship.mattel.com/#section-1
 • https://www.environmentalleader.com/2019/12/mattel-commits-
 • to-100-recycled-recyclable-or-bio-based-plastic-materials-in-all-products-and-packaging-by-2030/
 • https://www.cbc.ca/news/technology/waste-to-energy-incineration-1.4831798